changtraingheo2010 (Ông Trùm)
Level 3
225/235
Thứ hạng : #1
BÁO LỖI GÓP Ý