changtraingheo2010 (Ông Trùm)
Level 3
225/235
Thứ hạng : #28
BÁO LỖI GÓP Ý