Thần Chết

12-05-2016, 83 lượt xem, đăng bởi lamhien1979

  • Tên phim: Thần Chết
  • Tên tiếng anh: Death Wish
  • Thể loại: Phim hành động, Phim gia đình, Phim hình sự
  • Một người cha nhẹ nhàng, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Thế nhưng ngay sau đó ngay khi gia đình gặp khó khăn, ông ấy đã làm trái với những gì mà mình cần phải làm và làm đung. Mọi chyện sẽ ra sao với anh ấy?
lamhien1979 Tham gia ngày 12-05-2016 0
BÁO LỖI GÓP Ý