Tại sao toilet công cộng lại có khoảng trống cả ở phía trên và phía dưới, lạ vậy?

22-10-2016, 233 lần xem, được đăng bởi dang_ngoc_lan

dang_ngoc_lan Tham gia ngày 12-05-2016 0
BÁO LỖI GÓP Ý