Tay súng IS bắn viên đạn sượt qua đầu cách 5 cm, phản ứng của nữ bắn tỉa thật bất ngờ

04-07-2017, 214 lần xem, được đăng bởi phuonghg127


phuonghg127 Tham gia ngày 12-05-2016 0
BÁO LỖI GÓP Ý