Xem số mệnh tốt hay cuộc đời sẽ ‘lên voi xuống chó’ qua số chứng minh nhân dân

Chứng minh thư là thứ mà ai ai trong số chúng ta cũng cần dùng đến. Có nhiều người trí nhớ tốt, thậm chí còn có thể đọc vanh vách 10-12 số trên tấm thẻ căn cước này. Thật ra, những con số ấy còn có một tác dụng khác nữa, đó là: Đoán định giàu nghèo đấy nhé! Không tin thì bạn cứ làm thử sẽ rõ. Dựa vào nguyên lý tính toán, 80% những người bói quẻ đều ở số mệnh là 0.

Hãy nhập số chứng mình thư và ngày sinh của bạn

Kết quả
BÁO LỖI GÓP Ý