VỨT và ĐỔI NGAY sim điện thoại nếu 4 số cuối rơi vào trường hợp này bởi đó là ĐẠI HUNG

Có một cách tính để biết được số điện thoại của bạn đại cát hay đại hung thế nào, nhưng ở đây cần phải xác định trước là mặc dù cách tính này được phổ biến rất rộng nhưng quẻ tính bát quái tiên thiên của thuật toán này vẫn chưa hoàn thiện hẳn. Vì thế nếu muốn tính chính xác số điện thoại của bạn đại cát đại hung như thế nào thì tốt nhất nên tính trước bản mệnh ngũ hành của bạn, sau mới đối chiếu với bát quái hậu thiên. Tuy nhiên, cách tính này vẫn có thể dùng cho tính số điện thoại đại cát đại hung bình thường..

Hãy nhập số điện thoại của bạn vào ô bên dưới

Kết quả
BÁO LỖI GÓP Ý